Onze methode

Speciaal voor teams die beter willen samenwerken, meer resultaat willen behalen en nog niet goed weten hoe ze samen meer kunnen bereiken.

Zullen we samen bekijken of onze methode wel bij jullie past?

Niet iedereen doet en denkt hetzelfde. Wanneer je in teams moet werken kan dat leiden tot frustraties en individuele keuzes. In een team zijn er juist veel verschillende kwaliteiten die je het liefst allemaal wilt gebruiken. De kunst is om iedereen in zijn waarde te laten en op een goede manier gebruik te maken van zijn of haar kwaliteit. Dit lukt alleen als je samenwerkt en elkaar de ruimte biedt. Maar een team weinig structuur bieden is natuurlijk ook geen oplossing. Daarom is er door ons een app ontwikkeld die iedereen in zijn waarde laat, kwaliteiten benut en het resultaat positief zal beïnvloeden.

“Medewerkers willen gehoord worden. Door het gesprek aan te gaan zullen we op één lijn komen met elkaar en met de gestelde doelen.”

Hoe werkt het?

Allereerst vindt er een gesprek plaats om de opdracht, doelstelling en knelpunten helder te krijgen. Daarna volgt er een gesprek met alle betrokkenen, waarbij we meten hoe zij tegenover de doelen staan. Deze uitkomst wordt vergeleken met het proces dat nodig is om de verandering door te kunnen voeren. 

Vervolgens wordt er per individu bekeken welke training of informatie nodig is om de medewerker te laten inzien waarom het bedrijf wil veranderen. Zo komen medewerkers in een modus waarin ze een bijdrage gaan leveren, ze gaan het nut zien van de doelstelling van het bedrijf t.o.v. hun eigen doelstelling.  

Tijdens het veranderproces kunnen medewerkers via de app op de hoogte gehouden worden, kunnen issues gemeld worden en zal er snel geschakeld kunnen worden als dat nodig is.

Waarom een app voor de hele organisatie?

Door slechts met een deel van de medewerkers een verandertraject in werking te zetten loopt men bij de implementatie tegen knelpunten aan. Natuurlijk worden deze opgelost op het moment dat ze zich aandienen, maar fundamentele fouten in de verandering hebben zware impact op budget en tijd. Ook heeft het maken van fouten invloed op de groep welwillende medewerkers die hierdoor minder enthousiast verder zullen gaan.

Veelal worden de fouten opgelost door meer te vragen van het hele bedrijf, dus ook door de mensen die niet betrokken zijn. Het enthousiasme bij deze groep mensen kan wat tegenvallen, waarbij de ‘weerstand’ vaak verkeerd wordt vertaald en gesprekken moeizamer verlopen.

Als de communicatie moeizaam verloopt zijn de veranderingen moeilijk te volgen. Wie is er verantwoordelijk? Hoever staat het ervoor? En wordt het opgelost?

Doel van de app

  • Heldere communicatie
  • Betere samenwerking tussen medewerkers en managers
  • Inzicht hebben in gemaakte afspraken 
  • Makkelijke kennisdeling 
  • Zelfstandig kunnen beschrijven van werkzaamheden
  • Synergie in doelstellingen van bedrijf en medewerkers
  • Zeer goed geïnformeerde medewerkers en managers
  • Meer betrokkenheid
  • Een organisatie die bestaat uit enthousiaste medewerkers.

Iets voor jullie?

Denk je dat onze menselijke manier van werken past bij jullie organisatie? Laten we (online) koffie drinken om te kijken waar jullie uitdagingen en mogelijkheden liggen. Hebben jullie daar lange tijd een consultant bij nodig of brengt onze (gepersonaliseerde) app jullie nog meer? Een app die volledig is afgestemd op jullie bedrijf en volledig is ingericht naar jullie wensen, doelen en uitdagingen.  

Vraag vrijblijvend een kop koffie aan

App

Deze app brengt knelpunten aan het licht, waardoor je in staat bent om met jouw team oplossingsgericht te werken.

Meer informatie

Boek 

Krijg inzicht hoe mensen werken, waarom ze zo werken en hoe je dat op een goede manier aan kunt sturen.

Meer informatie

Bedrijfsontwikkeling

Succesvol een verandering in je bedrijf doorvoeren? Het kan met een ervaren consultant rustig verlopen.

Meer informatie

“Medewerkers willen gehoord worden. Door het gesprek aan te gaan zullen we op één lijn komen met elkaar en met de gestelde doelen.”