Change management e-commerce

Iedereen binnen het bedrijf wordt gehoord. We bouwen individueel en in teams aan een sterk fundament. Op elk niveau geven wij de handvaten en middelen voor het beste resultaat.

Over ons

Verandering? Get a grip!


Zit jij in een veranderingsproces en zoek je handvatten en inzichten om hier goed mee om te gaan? Lees dan het boek, geschreven door Romeo Goedel. 

 

Lees verder

Nr. 1 methode in change management

Bij veel bedrijven is het lastig om grote veranderingen door te voeren. Vaak ontstaat er weerstand, omdat het personeel zich niet betrokken voelt of het nut niet in ziet van 'weer' een nieuwe werkwijze. Maar zonder je personeel kom je niet op je eindbestemming. Wat nou als we het personeel betekent in het veranderproces, waardoor we de weerstand weg kunnen halen? Juist, dan zet iedereen zijn kennis in om het tot een succes te maken. Zullen we beginnen?

 

Herkent u één van deze punten?


  • De communicatie verloopt stroef
  • Het bedrijf is niet klaar voor een implementatie
  • Niet iedereen heeft dezelfde missie 
  • Groei stagneert
  • Een groot verandertraject komt niet van de grond 
  • Er is onvoldoende betrokkenheid

Stel een plan op om helder te krijgen waar de knelpunten zitten en vooral hoe die opgelost kunnen worden. Door openheid, goede communicatie en ervaring samen te voegen kun je vandaag nog beginnen om met jouw team te bouwen aan een betere toekomst voor jouw bedrijf.

Meer informatie over onze methode

Wil jij in jouw bedrijf een grote verandering doorvoeren op een positieve manier en met jouw personeel? Dat kan door onze methode en onze jarenlange ervaring in te zetten. Wij kennen de uitdagingen en oplossingen voor (middel)grote bedrijven en managen succesvolle verandertrajecten.

App

Onze app brengt knelpunten aan het licht, waardoor je in staat bent om met jouw team oplossingsgericht te werken.

Meer informatie

Boek

Krijg inzicht hoe mensen werken, waarom ze zo werken en hoe je dat op een goede manier aan kunt sturen.

Meer informatie

Consultancy

Succesvol een verandering in je bedrijf doorvoeren? Het kan met een ervaren consultant rustig en georganiseerd verlopen.

Meer informatie

​​Een methode die een heel team ondersteund

Niet iedereen doet en denkt hetzelfde. Wanneer je in teams moet werken kan dat leiden tot frustraties en individuele keuzes. In een team zijn er juist veel verschillende kwaliteiten die je het liefst allemaal wilt gebruiken. De kunst is om iedereen in zijn waarde te laten en op een goede manier gebruik te maken van zijn of haar kwaliteit. Dit lukt alleen als je samenwerkt en elkaar de ruimte biedt. Maar een team weinig structuur bieden is natuurlijk ook geen oplossing. Daarom is er door ons een methode ontwikkeld die iedereen in zijn waarde laat, kwaliteiten benut en het resultaat positief zal beïnvloeden.

Geef e-commerce binnen jouw bedrijf een boost

Meld je aan voor onze innovatieve app, waarbij het aansturen van veranderingen binnen een organisatie nog nooit zo soepel is verlopen.

Er zijn nog maar een paar plekken vrij. 

Aanmelden